2018 / 2019

2019

január

ma
írásbeli felvételi vizsga a gimnáziumba
január 21- január 22-ig;
tanítás speciális órarend szerint, felvételi dolgozatok javítása
január 23.
osztályozókonferenciák (9. évfolyam osztályértekezletek)
január 24.
pótló írásbeli felvételi a gimnáziumba
január 24- január 25-ig;
sítábor – tanítás nélküli munkanapok
január 25.
az első félév utolsó tanítási napja

február

február 1.
a tanulók értesítése az első félévi eredményekről
február 6.
szülői értekezlet
félévi záróértekezlet
február 13.
osztályértekezletek (10. évfolyam)
szakmai nap, tanítás nélküli munkanap
február 16.
toldys hagyományőrző bál
február 21- március 14-ig;
szóbeli felvételi vizsgák a gimnáziumba

március

március 6.
nevelőtestületi értekezlet
március 13.
osztályértekezletek (11. évfolyam)
március 18- március 22-ig;
Toldys Diáknapok (egyik napja részben pályaorientációs esemény)

április

április 3.
tavaszi fogadóórák
nevelőtestületi értekezlet
április 4.
elmaradt dolgozatok pótlása
április 18- április 23-ig;
tavaszi szünet (a szünet előtti utolsó tanítási nap április 17. szerda, a szünet utáni első tanítási nap április 24. szerda)
április 24.
nevelőtestületi értekezlet
április 30.
osztályozókonferenciák a végzős osztályok számára

május

május 2.
utolsó tanítási nap a 12. évfolyam számára
május 3.
ballagás
május 6- május 7-ig;
hatosztályos írásbeli és szóbeli vizsgák
május 6- május 24-ig;
közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgák
május 16.
elmaradt dolgozatok pótlása
május 20- május 21-ig;
7-11. évfolyam tanulmányi kirándulásai (kihelyezett tanórák)
május 22.
országos mérés első idegen nyelvből (angol vagy német) a nyolcadik évfolyamosok számára
május 24.
az iskolai tanulmányi versenyeken kiváló eredményt elért diákok és tanáraik köszöntése
május 29.
országos mérés a 8. és a 10. évfolyam tanulói számára
május 31.
majális

június

június 2- június 4-ig;
erdei iskola
június 5.
nevelőtestületi értekezlet
június 5- június 13-ig;
emelt szintű érettségi szóbeli vizsgái
június 10.
tanítási szünet (pünkösd)
június 12- június 13-ig;
osztályozókonferenciák
június 14.
utolsó tanítási nap
június 17.
tanévzáró ünnepély
június 18- június 21-ig;
középszintű szóbeli érettségi vizsgák
június 19- június 20-ig;
naplók, törzskönyvek ellenőrzése, leadása
június 20- június 22-ig;
az új első osztályosok beírása
június 26.
tanévzáró tantestületi értekezlet